Prodaja robe u EU putem webshopa

Ako putem webshopa želite prodavati na EU tržištu s više od 450 milijuna potrošača, morate poznavati pravila koja se odnose na "nužno zlo" svake prodaje - porezu na dodanu vrijednost u "multivat okruženju".

By Published On: 10. travnja 2022.Categories: eCommerce poslovanje

Šteta je ne iskoristiti prednosti koje web trgovina donosi u pogledu lakšeg pristupa stranim tržištima. Nikad prije nije bilo tako lako doprijeti do novih kupaca i prodavati na najvećem tržištu na svijetu. U Europskoj Uniji pronaći ćete više od 450 milijuna potrošača kojima možete ponuditi svoje proizvode.

Kako svaka prodaja donosi i “nužno zlo” u obliku poreza na dodanu vrijednost od kojeg mnoge države žive, bilo je potrebno osigurati jednostavnije izvršenje poreznih obveza koje kao trgovac imate.

Zato je EU donijela pravila koja trgovcima omogućuju da porezne stvari rješavaju kod kuće, a porezne uprave svih država članica međusobno komuniciraju i prosljeđuju si novac kojeg trgovci uplaćuju na ime PDV-a.

Iako ovaj poseban način oporezivanja obuhvaća i prodaju putem platformi te prodaju robe koju trgovac uvozi iz trećih zemalja (npr iz Kine) u ovom članku pažnju sam posvetio najčešćem obliku prodaje kod većine trgovaca – prodaji robe potrošačima iz EU iz vlastitog skladišta.

Članak će vam dati odgovore na pitanja poput:

 • Što je One Stop Shop (OSS) – sve na jednom mjestu?
 • Što je to prag isporuke i koje transakcije u njega ulaze?
 • Koji PDV obračunati na računu prema EU potrošaču?
 • Prijava u sustav OSS. Obavezna ili dobrovoljna?
 • Odnosi li se OSS i na trgovce koji nisu u sustavu PDV-a?
 • Kako prikazati cijene na webshopu?
 • Kako izgleda račun za EU potrošača i mora li se fiskalizirati?
 • Evidencije koje trgovac mora vodititi i programska rješenja za fakturiranje
 • Zadatci za vaše računovostvo

95% jednostavnije uz One Stop Shop

Prije zadnje izmjene Zakona o PDV-u (važi od 07. mjeseca 2021.), prodaja robe potrošačima u druge države EU bila je prilično komplicirana s aspekta poreznih pitanja. Domaćim PDV-om bi se oporezivale isporuke do nekog određenog praga, a prelaskom tog praga trgovac je bio obavezan registrirati se za potrebe PDV-a u poreznim upravama drugih EU zemlja. Da stvar bude kompliciranija, nije svaka država imala isti prag isporuke.

Sada je sve jednostavnije jer se uveo One Stop Shop (OSS), elektronički sustav koji omogućuje trgovcima da svoje obveze iz domene poreza na dodanu vrijednost ispune na jednom mjestu – u domaćoj Poreznoj Upravi na lokalnom jeziku i u lokalnoj valuti.

Osim OSS sustava, uveden je i jedinstveni prag isporuke pa više ne treba gledati što je propisala svaka pojedina EU zemlja.

Trgovcima je i dalje ostavljena proizvoljna mogućnost da se prijavljuju za potrebe PDV-a u svakoj državi članici posebno, ali to je puno kompliciranije nego One Stop Shop princip i nema nekog pametnog i opravdanog razloga da se koristi.

Što je to prag isporuke i koje transakcije u njega ulaze?

Najvažnija stvar koja određuje koji ćete PDV na računu obračunati zove se prag isporuke. To je ukupna vrijednost (bez PDV-a) koja se u jednoj godini fakturira krajnjim potrošačima u drugim državama EU. I to zbrojeno za sve zemlje zajedno!

 Propisani jedinstveni prag isporuke je 10.000 €  zbrojeno za sve EU zemlje (dok RH ne uvede €, prag isporuke izražen u kunama iznosi 77.000 kn)

Ako ste, na primjer, potrošačima u Njemačkoj fakturirali 7.000 €, a potrošačima u Italiji 4.000 €, prešli ste prag isporuke jer se sve isporuke u druge EU zemlje zbrajaju.

U prag od 10.000 € ulaze isporuke prema potrošačima (znači ne prema drugim tvrtkama). U prag ulaze transakcije za:

 • prodaju robe na daljnu (svih fizičkih (opipljivih) proizvoda prodani putem webshopa)
 • elektronički obavljene usluge (hosting, održavanje software-a na daljinu ….)
 • telekomunikacijske usluge i usluge TV i radio emitiranja

Koji PDV obračunati na računu prema EU potrošaču?

Sve dok niste prešli prag isporuke odnosno dok ukupna vrijednost računa prema B2C kupcima (potrošačima) u drugim EU zemljama nije prešla 77.000 kn godišnje (10.000€), na računima se obračunava HR PDV prema stopi koja se vrijedi za vrstu robe koja je predmet prodaje (5%,13% ili 25%).

Kad trgovac prijeđe taj prag, potrebno je početi obračunavati PDV koji je na snazi u zemlji iz koje dolazi kupac. Svaka zemlja ima svoje  stope PDV-a podijeljene u 3 porezne grupe:

 • redovna stopa (u RH je to 25%),
 • snižena stopa (u RH je to trenutno 13%) te
 • najniža stopa (kod nas je to 5%).

Kako bi snalaženje bilo lakše, Europska komisija pripremla je bazu podataka o poreznim stopama razvrstavnim prema vrstama robe. Baza je dostupna na:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

Prijava u sustav OSS. Obavezna ili dobrovoljna?

Sve dok se ne prijeđe prag isporuke, nije potrebno prijavljivati se u sustav OSS. Ako u tijeku godine trgovac prijeđe prag isporuke, mora se prijaviti u OSS putem domaće Porezne uprave.

Znači nema čekanja do kraja godine, već se prijava u OSS mora obaviti u roku 8 dana od isporuke kojom je prešao prag.

Postoje i situacije kada će biti pametno doborovoljno se prijaviti  u OSS sustav i prije prelaska praga. To se prvenstveno odnosi na trgovce koji su već u sustavu PDV-a (imaju prihode veće od 300.000 kn godišnje). Pogotovo ako prodajete robu iz višeg cjenovnog razreda pa bi niže stope PDV-a mogle osigurati konkurentniju cijenu.

Dobrovoljna prijava u OSS ima smisla kada npr. većinu prodaje ostvarujete u zemlje gdje je niži PDV. U principu, to su sve zemlje osim Mađarske. Na taj način trgovac može postići konkurentiju cijenu, jer potrošaču obračunava niži PDV.

Za male porezne obveznik (izvan sustava PDV-a) dobrovoljna prijava se ne isplati.

Prijavu će odraditi vaše računovodstvo te o tome dobiti povratnu informaciju od Porezne Uprave.

Odnosi li se OSS i na trgovce koji nisu u sustavu PDV-a?

Da. Ako niste u sustavu PDV-a (mali ste porezni obveznik), kao ni kod domaćih kupaca, PDV ne obračunavate na računima prema EU građanima sve dok ne prijeđete prag 10.000 €. Morate samo upisati klauzulu oslobođenja, isto kao i na računima za domaće potrošače.

Prelaskom praga 10.000 € i mali porezni obveznici izvan sustava PDV-a, moraju se prijaviti u OSS te također počinju s obračunom PDV-a koji je na snazi u državi iz koje dolazi kupac. Ali samo za EU isporuke. Za domaće isporuke i dalje koriste mogućnost oslobođenja dok god ne prijeđu prag 300.000 kn.

Kako prikazati cijene u webshopu?

Kad prodajete potrošačima, cijena na webshopu treba biti prikazana tako da uključuje PDV.

Prije nego uđete u OSS sustav, potrebno je odrediti način izračuna MPC-a. To je važno jer može utjecati na vašu maržu kao i na percepciju koju će kupci imati o vama kao trgovcu. U principu, ovo se svodi na odabir:

 • svi će kupci imati istu cijenu bez obzira od kuda dolaze ili
 • kod prikaza cijene će se uzeti u obzir stopa PDV-a pa će kupcima iz zemlje s nižim PDV-om proizvod biti jeftiniji, a kupcma iz zemlje s višim stopama poreza skuplji.

Bez obzira koji način izračuna cijene odabrali, u webshop platformu potrebno je upisati sve stope PDV-a za svaku državu u koju planirate prodavati.

WooCommerce omogućuje upis proizvoljnog broja stopa PDV-a te automatski primjenjuje onu stopu koja je važeća za lokaciju iz koje kupac dolazi. Prikaz cijena biti će automatski korištenjem sustava za geolociranje prema IP adresi.

Različite cijene na webshopu izračunate u skladu s stopom PDV-a zemlje iz koje kupac dolazi

Ovaj način izračuna i prikaza cijena biti će pogodan kada prodajete proizvode iz višeg cjenovnog razreda i kada je važno osigurati što veću konkurentnost cijena. Ako kao način unosa cijene u webshop odaberete upis cijena bez PDV-a, sustav će, na temelju lokacije kupca na cijenu “dodati” i odgovarajući PDV koji vrijedi za zemlju iz koje dolazi. Pri dolasku na webshop, sustav za geolociranje odrediti će iz koje zemlje dolazi kupac, te mu prikazati MPC s uračunatim odgovarajućim PDV-om.

Kod ovog načina prikaza cijene marža će u svim transakcijama ostati jednaka, a kod nekih bi kupaca, različite cijene mogle prouzročiti stjecanje negativnog dojma o trgovcu. Istina, različite cijene će kupci primijetiti samo ako webshopu pristupe iz različitih zemalja, ili ako u košarici prilikom upisa adrese greškom odaberu drugu zemlju.

Ista cijena bez obzira na lokaciju kupca

Ako je primarni cilj za sva tržišta držati jednaku cijenu koju će potrošač platiti, tada u postavkama webshopa odabiremo upis cijena koje uključuju PDV. Platforma će, na temelju lokacije kupca iz MPC-a “izbiti” odgovarajući iznos poreza te ga prikazati u košarici, a razlika u stopama PDV-a utjecati će na maržu trgovca. Utjecaj na maržu može biti pozitivan ili negativan pa bi kod ovog pristupa bilo dobro kalkulaciju cijena raditi na temelju najviše stope PDV-a koja se može pojaviti u transakcijama. Ali SAMO AKO se time može odžati konkurentnost cijena.

Strategija jednakih cijena za sve potrošače bez obzira na to od kuda dolaze ima pozitivan utjecaj na percepciju koju kupci imaju prema trgovcu. Nisu svi kupci upoznati s detaljima problematike poreza na dodanu vrijednost, a različite cijene mogle bi kod njih ostaviti dojam kako su vam draži kupci iz zemalja s nižim stopama PDV-a (jer će njima cijena biti niža).

Dok god RH ima jednu od najviših stopa PDV-a u EU, sigurno ne možete pogriješiti ako cijene planirate kao da prodajete samo domaćim kupcima. Osim prodaje u Madžarsku, kod svih drugih transakcija ostvariti ćete veću maržu.

Obratite pozornost na mogućnosti programa kojeg koristite za izradu računa, jer možda ne podržava ovakav način rada.

Kako izgleda račun za EU potrošača i mora li se fiskalizirati?

Trgovac prijavljen u OSS primjenjuje poseban postupak oporezivanja, a kao mjesto isporuke smatra se zemlja iz koje dolazi kupac. Za takve isporuke trgovac nije dužan ispostavljati račun (čl. 78. st 1. t.2 Zakona o PDV-u)  niti ga je dužan fiskalizirati ( Službeni stav Ministarstva financija: KLASA: 410-01/21-01/1348 od 30.06.2021.)

To što račun ne treba izdavati ne znači da ga se ne smije izdavati. Trgovac je ionako dužan svom računovodstvu osigurati dokument za knjiženje i za vođenje posebne Evidencija za OSS pa je najjednostavnije da se za sve isporuke izdaje račun. Fiskalizaciju ne treba provoditi, ali neće biti greška ako se računi fiskaliziraju.

Uostalom, i prema kupcu je fer da dobije račun za kupnju svog proizvoda.

Što se tiče jezika računa, on može biti na stranom jeziku, pa čak i izražen u stranoj valuti. Ono što je s poreznog aspekta važno je da, barem negdje u napomeni, sadrži tekst i podatke o poreznoj osnovici, stopi PDV-a i iznosu PDV-a u domaćoj službenoj valuti (npr: Porezna osnovica: 800 kn, PDV 19%, Iznos PDV-a: 152 kn).

Evidencije koje trgovac mora osigurati i programska rješenja za fakturiranje

Kod prodaje potrošačima u EU kao trgovac morate voditi Evidenciju o transakcijama prema EU potrošačima. Na temelju te evidencije vaše računovodstvo obavlja obavezne prijave u Poreznu Upravu.

Ta evidencija mora u svakom trenutku biti dostupna jer Porezna (i domaća i strana) može od vas zatražiti dostavu elektroničkog dokumenta točno propisanog sadržaja.

Iako sve možete voditi i ručno, predlaže se upotreba programskog rješenja koje će cijeli taj postupak učiniti puno jednostavnijim. Multivat fakturiranje obično se isporučuje u obliku posebnog modula kojim nadograđujete vaš postojeći poslovni sustav.

Multivat modul omogućuje izdavanje računa za prodaju robe na daljinu (putem webshopa) te automatsku izradu evidencije o obračunatom PDV-u razvrstanom po zemljama i stopama. Modul omogućuje sastavljanje posebne vrste računa, dokumenata za razduženje skladišta te različite rekapitulacije i izvještaje koji će biti od velike pomoći računovodstvu.

Cijene modula za Synesis je 875,00 kn i plaća se jednokratno. Naknada za multivat modul e-računi iznosi oko 2900,00 kn.

Dok god niste upisani u OSS sustav račune izdajete kao i do sada i ne trebate nabavljati multivat modul.

Zadaci za vaše računovodstvo

Ako tijekog poslovne godine niste prešli prag isporuke 10.000 €, do 20.01 vaše računovodstvo putem sustava e-porezna treba predati izvještaj “e-trgovina” s podatcima za prethodu godinu. Time dokazujete kako niste obvezni upisati se u sustav OSS.

Jednom kada uđete u sustav OSS, bilo po sili zakona ili dobrovoljno, vaše računovodstvo kvartalno treba predavati izvještaj te pripremiti posebnu prijavu PDV-a prema svakoj državi članici i poslati vam podatke za uplatu PDV-a na poseban račun domaćeg državnog proračuna.  Obveza za PDV prema drugim državama članicama također se plaća svakih 3 mjeseca.