Minimalni tehnički uvjeti za (web) trgovinu

Na jednom mjestu saznajte sve detalje o MTU iz konkretnog dugogodišnjeg iskustva pokretanja prodajnih mjesta najrazličitijih formata.

Podijelite članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jedan od prvih koraka kod pokretanja klasične ili web trgovine je ishodovanje rješenja o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta (MTU). Česte izmjene zakona i propisa te način na koji su pisani, trgovcima stvaraju komplikacije i izazivaju nedoumice. 

Iako su MTU obavezni za sve oblike trgovine, postoje iznimke pri kojima nije potrebno ishoditi rješenje. Tu spadaju dropshipping i affiliate prodaja. Ako je za poslovni prostor u koji ulazite već izdano MTU rješenje, također nije potrebno nabavljati novo. 

U ovom članku možete pronaći:

Čemu služe MTU?

Iako nas većina na MTU gleda kao na još jednu od administrativnih prepreka, smisao im je zaštita kupaca. Nitko u svoj životni prostor ne želi unositi proizvode koji nisu skladišteni u odgovarajućim sanitarnim i ostalim uvjetima.

Uz zaštitu kupaca, zadatak minimalnih tehničkih uvjeta je i zaštita zaposlenika koji rade u prodajnom prostoru. Važno je osigurati uvjete za rad na siguran način kako bismo osigurali sigurnost i zdravlje ljudi koji ulažu svoju energiju pri prodaji proizvoda.

Koji se propisi odnose na MTU?

Na temelju Zakona o trgovini Ministarstvo gospodarstva donosi Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

Ovaj pravilnik definira koje sve kriterije prodajni prostor treba zadovoljiti kako bi se izdalo rješenje o MTU bez kojeg nema legalnog početka obavljanja djelatnosti trgovine.

Korisni savjeti iz prakse i na što pripaziti kod odabira prostora

Prostor u kojem će se obavljati prodaja mora zadovoljavati propisane minimalne tehničke uvjete.

Ako tek započinjete s poslovanjem i ulazite u prostor za koji prethodno nije izdano MTU rješenje, trebati ćete proći kroz postupak traženja ovog dokumenta.

Kad nije potrebno ishoditi rješenje o MTU?

U nekim slučajevima neće biti potrebno ishoditi rješenje o zadovoljavanju MTU-a što se posebno odnosi na neke specifične situacije za on-line prodaju (saznajte u nastavku ovog poglavlja) te posebne oblike organizacije prodaje (npr. dropshipping).

1. Za poslovni prostor je već izdano rješenje o MTU

Ako prostor iznajmljujete od treće osobe, obavezno s vlasnikom prostora provjerite koja je tvrtka prije vas bila u zakupu. 

Postoji mogućnost da nećete trebati ishodovati novo rješenje o MTU pod uvjetom da je prethodni zakupac već dobio to rješenje za prostor u koji ulazite. To je propisano člankom 13. stavkom 9. i 10. Zakona o trgovini i ne važi jedino ako se radi o prodaji hrane i robe opasne za život i zdravlje.

Ako je prethodni zakupac već dobio rješenje o MTU, od vlasnika prostora zatražite taj dokument, kao i potvrde o provedenim obveznim ispitivanjima.

U slučaju da vlasnik prostora nema navedene dokumente, u nadležnom uredu za gospodarstvo po OIB-u i nazivu prethodnog zakupca možete zatražiti službenu kopiju rješenja (trošak 40 kn u biljezima).

Da bi prethodno MTU rješenje bilo važeće, u prostoru ne smijete raditi značajne preinake (npr. rušenjem zida skladišta povećati prodajni prostor).

Svakako se informirajte u nadležnom uredu za gospodarstvo jer vam oni po službenoj dužnosti neće sami predložiti ovu opciju (nemaju prihod od izdavanja novog rješenja za MTU). Ujedno ćete uštediti i na troškovima ispitivanja el. instalacija, ventilacije i ostalih elemenata budući su ona vezana uz prethodno izdano MTU rješenje.

2. Otvarate webshop, a već imate fizičku poslovnicu

Ako svoje proizvode već nudite u fizičkom prodajnom mjestu, vjerojatno ste za isto već ishodili rješenje o MTU. Uz važeći MTU za neku od svojih prodavaonica ponudu možete proširiti na on-line kanal bez potrebe za novim MTU rješenjem. Rješenje koje imate, važeće je i za webshop.

3. Dropshipping prodaja

Kod dropshipping modela poslovanja, roba nikad ne ulazi u vaše skladište. Kad kupac uspješno dovrši svoju narudžbu, proizvodi mu se dostavljaju izravno iz skladišta vašeg dobavljača.

S obzirom da vi prodajete samo uslugu (posredovanje), niste obvezni ishoditi MTU.

Ipak, u slučaju nadzora, bilo bi dobro da imate spreman ugovor s dobavljačem u kojem je vidljiv dropshipping način suradnje, a ponekad je potrebno dostaviti dokaz u obliku otpremnice dobavljača i dostavnice prema kupcu.

4. Podzakup skladišnog prostora

MTU možete zadovoljiti i uzimanjem skladišnog prostora u podzakup od logističara. Specijalizirane tvrtke nude mogućnost zakupa određenog broja paletnih mjesta ili površine skladišta za koje su ishodili MTU.

Da bi zadovoljili minimalnih 6 m2, u podzakup trebate uzeti 7 paletnih mjeta.

Uz samo mjesto, neke tvrtke nude i potpunu fullfilment uslugu pri kojoj njihovi djelatnici u vaše ime pripremaju i šalju pakete prema kupcima, zaprimaju povrate i brinu o sigurnosti.

Kako bi MTU logističara bio važeći i za vas, trebate zatražiti njegovu kopiju, a predlaže se i specificiranje broja MTU rješenja u predmetu ugovora o zakupu.

Podzakup skladišnog prostora za obrtnike nije dobra opcija jer se to skladište treba registrirati kao izdvojeni pogon što stvara dodatne komplikacije.

Možete li MTU zatražiti za stambeni sprostor?

Ne. Prva komplikacija je što trebate napraviti izmjene uporabne dozvole za objekt. Druga je komplikacija što ćete morati napraviti značajno ulaganje u prostor kako bi on zadovoljio uvjete iz pravilnika.

Propisana fizička obilježja prostora

Kad je ipak potrebno ishodovati novo rješenje o MTU, važno je da ste upoznati s osnovnim karakteristikama koje prostor mora zadovoljiti. Najmanje što želite je sklopiti ugovor o zakupu za prostor u koji ćete morati uložiti značajna sredstva kako bi dobili rješenje za MTU.

U ovisnosti o vašoj djelatnosti i načinu organizacije možete prodavati u prodavaonici ili iz skladišta koje zakon zajednički naziva “prodajni objekt”.

Maloprodajna prodavaonica je posebno uređen prodajni objekt u kojem se obavlja djelatnost trgovine svim vrstama robe te mora imati prodajni prostor i pomoćne prostorije (skladište za čuvanje robe i ambalaže te sanitarni prostori). Svi detalji nalaze se u Članku 6. stavku 2. Pravilnika.

Skladište za prodaju na veliko i malo je prodajni objekt (otvoren, natkriven ili zatvoren) namijenjen za smještaj i čuvanje robe te za obavljanje ostalih aktivnosti skladištenja, odnosno prodajni objekt u kojem se obavlja trgovina.

Propisana površina skladišta je 50m2, ali ono može biti i minimalno 25m2 (uz uvjet da se normalno može manipulirati robom). Mora imati uredski prostor i sanitarne prostore.

Skladište za web shop prodaju na malo. Neki trgovci svoju prodaju žele organizirati isključivo on-line kanalom i nemaju fizičke poslovnice u kojima ih posjećuju kupci. I oni trebaju ishoditi MTU rješenje. Skladište treba zadovoljavati sva osnovna obilježja prodajnog objekta koja imaju smisla s obzirom na vašu specifičnu situaciju.

Kod prodaje na veliko trebate imati skladišni prostor koji mora zadovoljiti kriterije prostora za veleprodaju, ali i sva općenita obilježja prodajnog objekta koja su primjenjiva s obzirom za vrstu proizvoda koje nudite. Površina skladišta/prodajnog prostora ne može biti manja od 25 m2. Uz skladište, potrebno je imati i uredski prostor i sanitarne prostorije. Za trgovanje hranom, dodatno treba osigurati i prostori za sortiranje i pakiranje robe te prostori za dozrijevanje i hlađenje robe.

Dodatne odredbe za veleprodaju:

 • za eko prozvode treba imati prostorno odvojeno skladište
 • ako skladište ima hladnjaču ili komoru, mora imati i agregat
 • mora imati rampu za dostavu
 • ako su skladišni prostori iznad ili ispod razine rampe za dostavu treba postojati tovarni lift
 • prometnice za skladišna vozila (viličari, paketri) trebaju biti jasno označene
 • treba osigurati odgovarajuća transportna sredstva.

Ako već imate važeći MTU za postojeću prodavaonicu ili veleprodajno skladište, nije potrebna nabava novog rješenje za potrebe web shopa.

Što konkretno prodajni objekt treba zadovoljiti?

Vanjština mora biti građevinski dovršena;
Na vanjskoj strani mora biti na vidljivom mjestu natpis u kojem se navodi tvrtka, sjedište i naziv pravne ili fizičke osobe. Radno vrijeme treba istaknuti jasno, vidljivo i čitljivo na ulazu;
Prostor ispred ulaza i ulaz moraju biti sigurni, nesmetani, uređeni od materijala koji se lako čisti i održava te osvijetljen. Ulaz može biti iz ulice, ceste, dvorišta, veže zgrade ili javnog prilaza, i ne smije biti zajednički s ulazom u stambene prostore. Prolaz u izlaznim vratima ne smije biti uži od 0,70 m. Ako su odvojena vrata za ulaz i za izlaz, na vratima moraju biti istaknute uočljive oznake »ulaz« i »izlaz« i moraju omogućiti laku manipulaciju robom;
Prostorije (zidovi i podovi) moraju biti građevinski dovršene i izgrađene od materijala koji je nepropustan, neupijajući, periv, neotrovan i glatkih površina do visine primjerene radnjama koje se obavljaju;
Prostori (prodajni prostori, pomoćni prostori) moraju biti na odgovarajući način osvijetljeni (uz prirodno osvjetljenje kroz prozor i vrata i napravama za umjetno osvjetljenje), prozračivani (prirodno prozračivanje pomoću prozora i vrata i naprava za umjetno prozračivanje) i s obzirom na robu koja se skladišti, i grijani. Najmanja svijetla visina (od završne obrade poda do završne obrade stropa) iznosi 2,8 metara. Iznimno, svjetla visina prodavaonice može biti manja od 2,8 metara, ali ne manja od 2,2 metra, uz uvjet da je ta iznimka u skladu s posebnim propisima;
Ako je prodajni objekt na više etaža, one moraju biti međusobno povezane stepeništem, čija korisna površina ne može biti manja od 1,10 m² i teretnim dizalom ukoliko se u prodavaonici prodaju teški i veliki proizvodi, kako bi se na taj način osiguralo sigurno kretanje ljudi zaposlenih u prodavaonici, kupaca i postupanje s robom, a prodajni prostor površine 1200 m2 i više mora imati ugrađeno osobno dizalo za 4 i više osoba ili pokretne stepenice;
Ako se u prodajnom objektu obavlja i ugostiteljska djelatnost, osim ponude bezalkoholnih napitaka i pića iz automata, taj prostor mora biti funkcionalno odvojen;
Površina ne smije biti manja od 6 m2, osim prodajne površine kioska u kojem se ne priprema hrana, a ista ne smije biti manja od 3,5 m2;
Prodajni objekt s površinom većom od 600 m2 mora imati agregat za dobivanje električne energije, dok drugi moraju imati naprave za odgovarajuće osvjetljenje u nuždi u skladu s točkom 5. ovoga članka;
Prodajni objekti korisne površine 600 m2 i veće, moraju imati prostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe kupaca, i to odvojeno dvije grupe prostorija, jedna grupa za muškarce (ista grupa treba sadržavati najmanje jedan nužnik s pisoarom, odvojeni predprostor s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom), a jedna grupa za žene (ta grupa treba sadržavati najmanje jedan nužnik, odvojeni predprostor s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom). Tehničko rješenje, oprema i uređenje tih prostorija treba biti u skladu s posebnim propisima;
Oprema mora biti prilagođena vrsti i načinu prodaje robe i izrađena od materijala koji se lako čiste i održavaju;
Ako je prodaja robe na malo organizirana na način da se obavlja pretežno samoposluživanjem kupaca, prodajni objekt mora biti opskrbljen i košaricama za nošenje robe i kolicima za prijevoz robe;
Raspored opreme mora osigurati sigurno kretanje kupaca i zaposlenih u prodajnom objektu i nesmetano postupanje s robom;
U prodajnom objektu u kojem se prodaje odjeća, kabine za isprobavanje moraju biti osvijetljene te imati ogledalo, vješalicu i stolac;
S obzirom na vrstu robe koja se prodaje potrebno je imati sprave za mjerenje, vaganje i ispitivanje robe, koje moraju biti umjerene i postavljene tako da je kupcima omogućen uvid u mjerenje;
Za praćenje isporuke roba i usluga mora se osigurati naplatni uređaj ili drugi oblik evidencije sukladno posebnim propisima;
Prodajni objekt u kojem se prodaje hrana životinjskog podrijetla mora imati vitrine za hlađenje, ormare za zamrzavanje, odnosno škrinje;
Ako se prodaje pečeno meso (u komadu ili narezano) i razne salate, potreban je dodatni uređaj za umjetno provjetravanje, odgovarajućeg kapaciteta odzračivanja, kojim se osigurava potpuno odvođenje zagađenog zraka iz prodavaonice;
Ako se prodaje nepretpakirana hrana, potreban je odgovarajući dovod tople i hladne vode i praonik za ruke. Oprema za pranje ruku osoblja koje rukuje nepretpakiranom hranom mora imati slavine koje sprječavaju širenje kontaminacije;
Prodajni objekti s površinom od 1.200 m² i većom, moraju imati osigurano odgovarajuće parkiralište.

Minimalna površina prodajnog objekta s obzirom na klasifikaciju prodajnog mjesta

Kod predaje zahtjeva za izdavanje rješenja o MTU, biti će potrebno navesti u koju klasifikaciju prodajni objekt spada.

Klasifikacija prodajnih objekata određuje i minimalnu i maksimalnu površinu koju neki prodajni objekt treba imati.

S obzirom na klasifikaciju prodajnog mjesta potrebno je pronaći prostor površine kako je to navedeno u tablici ispod:

TIP PRODAVAONICEASORTIMANPOVRŠINA
Specijalizirana prodavaonica prehrambenih proizvodahrananajmanje 6m2
Specijalizirana prodavaonica neprehrambenih proizvodaneprehrana. Primjer: odjeća, namještaj, tehnika.najmanje 6 m2
Klasična prodavaonicaograničen asortiman proizvoda uglavnom dnevne, ali i povremene potrošnjenajmanje 12 m2
Minimarketraznovrsna robanamjanje 12m2 do najviše 400m2
Supermarketraznovrsna robanajmanje 400m2 do najviše 2500 m2
Hipermarketraznovrsna robanajmanje 2500 m2
Diskontna prodavaonicaraznovrsna roba u izvornim pakirnim jedinicamanajmanje 50m2
Cash&Carry prodavaonicaraznovrsna robanajmanje 50m2
Benzinska postaja i prodavaonica na benzinskoj postajiproizvodi od nafte i raznovrsna roba u kojoj ne prevladavaju hrana, piće i duhanski proizvodi, a svi su proizvodi u originalnom pakiranju
Robna kućaraznovrsna roba raspoređena po odjelimanajmanje 600m2
Trgovački centarrazličite vrste prodavaonica i drugi sadržajinajmanje 3000 m2
Outlet centarrazličite vrste outlet prodavaonica i drugi sadržaji

Ispitivanje instalacija, opreme i strojeva

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o MTU potrebno je predati i zaključke ispitivanja instalacija, opreme i strojeva koji se nalaze u prostoru.

Ova ispitivanja obavljaju isključivo ovlaštene tvrtke. Njihovi stručnjaci dolaze u prostor trgovine ili skladišta i mjerenjima i ispitivanjima provjeravaju zadovoljavaju li instalacije, oprema i strojevi propisanim karakteristikama.

U ovisnosti o opremi koja se nalazi u prostoru biti će potrebno obaviti ispitivanja:

 • električnih instalacija
 • sustava ventilacije
 • sustava klimatizacije
 • učinka buke
 • ispravnosti tipkala za isključenje električne energije
 • strojeva s povećanom opasnosti (npr. rolo vrata)

Cijena ovih ispitivanja ovisi o broju pojedinačnih elemenata koje je potrebno provjeriti (npr. broju utičnica, ventilacijskih otvora, klimatizacijskih uređaja i slično).

Tko izdaje rješenje o MTU i kako predati zahtjev?

Rješenje za MTU izdaje ured državne uprave nadležan za mjesto u kojem se nalazi prostor trgovine ili skladišta u kojem će se obavljati djelatnost.

Ministarstvo gospodarstva razvilo je web aplikaciju putem koje se može predati zahtjev i sva dokumentacija pa nije potrebno obilaženje šaltera. Na temelju podataka koje upišete prilikom predaje zahtjeva, aplikacija automatski vašu prijavu šalje u nadležni ured.

http://mtu.mingo.hr/frontend/web/index.php

Za predaju zahtjeva potrebno je obaviti besplatnu registraciju koja se sastoji iz dva jednostavna koraka. Sve dokumente koje je potrebno priložiti, moguće je skenirati i putem aplikacije poslati uz zahtjev za izdavanje MTU.

Potrebna dokumentacija

Bez obzira tražite li  izdavanje rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima u nadležnom uredu za gospodarstvo ili putem web aplikacije, potrebno je osigurati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima (za predaju u ured državne uprave obrazac je potrebno kupiti u knjižarama Narodnih novina ili u FINI, a za predaju putem aplikacije ispunjava se on-line obrazac)
 • Dokaz o uplati pristojbe (  )
 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora ili drugi dokaz o pravu korištenja (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor i slično)
 • Kopiju rješenja o upisu u sudski/obrtni registar (dobiven pri otvaranju tvrtke ili obrta)
 • Uporabnu dozvolu (zatražite od vlasnika prostora)
 • Izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 • Izvješće o ispravnosti drugih instalacija, opreme i strojeva u ovisnosti o opremljenosti prostora

Trošak izdavanja rješenja – upravna pristojba

Upravnu pristoju potrebno je uplatiti na račun nadležnog ureda državne uprave prema mjestu obavljanja djelatnosti (popis uplatnih računa po mjestima). Iznos ovisi o površini prostora te iznosi:

Površina prostoraIznos pristojbe
do 200 m2130,00 kn
veća od 200 m2280,00 kn

Rok za dobivanje rješenja

Nakon uredno zaprimljenog zahtjeva sa svim dokumentima, ured državne uprave dodjeljuje voditelja vašeg projekta koji organizira obilazak prostora kako bi ustanovio da li je sve u skladu s propisima. Rješenje o zadovoljenju MTU-a možete očekivati u roku 30 dana.

Zaključak

Minimalni tehnički uvjeti (MTU) jedan su od prvih koraka koje trebamo proći prije nego svoje proizvode ponudimo kupcima.

Često ih smatramo nepotrebnom komplikacijom, ali sve je jednostavnije kada gledamo na njih iz perspektive naših kupaca. Nitko u svoj životni prostor ne želi unositi proizvode (ili, još gore, hranu) ako zna da dolaze iz sanitarno neispravnih i neadekvatnih uvjeta skladištenja.

Zatražite ponudu za WooCommerce Start Paket

Ispunite ovih nekoliko podataka i Vaša ponuda stiže na email. Molimo, provjerite poštu i u folderu “Promocije”.

ITOM d.o.o. će Vaše podatke koristiti u svrhu povratnog kontakta i sastavljanja ponude proizvoda i usluga te ih nećemo dijeliti s trećim stranama.