Fiskalizacija web shop računa

“U kojem trenutku se izdaje račun?”, “Može li račun biti u stranoj valuti?”, “Koji se računi fiskaliziraju, a koji ne?… Pronađite sve odgovore na ova i druga pitanja o fiskalizaciji webshop računa.

Podijelite članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fiskalizcija web shop računa je prva stvar koju porezni inspektori gledaju kad se pojave kod trgovca “u gostima”.

Izrada računa jedan je od poslova koji svakom trgovcu donosi najviše zadovoljstva. S obzirom na važnost koju račun ima u poreznom aspektu, treba paziti na njegovu ispravnost.

Porezni nadzori u području fiskalizacije su redoviti i česti, a poštivanjem  pravila igre osiguravamo mirno poslovanje. 

U ovom članku možete saznati:

Tko je obveznik fiskalizacije?

Obveznici fiskalizacije su sve tvrtke, obrti i samostalne djelatnosti koje prodaju putem interneta.

Čak i ako nećete naplaćivati putem kartica i u gotovini, također spadate u obveznike fiksalizacije. U ovom slučaju račune ne šaljete na fiskalizaciju (jer naplata nije gotovinska), ali morate izraditi interni akt i prijaviti novo prodajno mjestu u sustav e-Porezna.

Ako se bavite nekom od sljedećih djelatnosti, niste obveznik fiskalizacije:

 • priređivanje lutrijskih igara, igara klađenja, igara u kasinima i na automatima za igre na sreću i zabavu te zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama
 • prodaja u kojoj se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica
 • prodaja karata ili žetona za cestovni lokalni linijski prijevoz putnika u javnom prometu
 • naplata cestarine
 • punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima
 • prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,
 • pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja
 • trgovanje vrijednosnim papirima
 • prodaja energenata i telekomunikacijskog prometa
 • provođenje zdravstvene zaštite

Pitanje: Da li je naš OPG obveznik provođenja fiskalizacije računa za prodaju putem web shopa?

Da. Prema Zakonu o fiskalizaciji, OPG ne mora fiskalizirati račune SAMO za prodaju vlastite robe na tržnicama i otvornim prostorima. Web shop ne spada u tržnice niti otvorene prostore pa fiskalizaciju treba provoditi.

Što je potrebno osigurati prije izdavanja prvog webshop računa?

Kao i za svaku drugu poslovnicu, i za web shop treba osigurati opremu za izdavanje računa te javiti Porezoj upravi kako novo prodajno mjesto kreće s radom.

Prije izdavanja prvog webshop računa treba:

 • Nabaviti program za fakturiranje i fiskalizaciju,
 • Nabaviti certifikat za fiskalizaciju,
 • Izraditi ili dopuniti Interni akt o fiskalizaciji,
 • Prijaviti prodajno mjesto u sustav e-Porezna

Da bi fiskalizacija uopće funkcionirala, potrebno je nabaviti sustav blagajne i FINA certifikat za fiskalizaciju. To omogućuje razmjenu podataka s Poreznom upravom.

Interni akt (Odluka o slijednosti računa) je dokument kojim se trebaju definirati poslovni prostori, oznake naplatnih uređaja, pravila slijednosti brojeva računa,označavanje operatera blagajni te način numeriranja računa. Propisan je zakonom o fiskalizaciji pa ga treba imati u blizini.

Interni akt treba sastaviti čak i ako nema obveze provođenja postupka fiskalizacije (kad se računi nikad ne naplaćuju gotovinom i/ili karticama već isključivo uplatom na transakcijski račun ili putem servisa poput PayPal-a).

Preuzmite primjer Odluke o slijednosti računa

Na temelju podataka iz internog akta, knjigovodstveni servis ili odjel računovodstva radi prijavu novog poslovnog prostora u sustavu e-Porezna

U sklopu prijave poslovnog prostora, Poreznoj upravi se dostavlja i podatak o radnom vremenu prodajnog mjesta.

Za webshop, radno vrijeme je PON-NED od 00-24 sati.

Popularni programi i servisi za izradu računa i fiskalizaciju

Na domaćem tržištu ima velik broj software-a za fakturiranje i fiskalizaciju. U nastavku spominjem rješenja koja često susrećem u radu s malim i srednjim trgovcima. Sva rješenja su usklađena s domaćom pravnom regulativom – poštuje se propisani izgled računa i pravilno se provodi postupak fiskalizacije.

Trgovcima na raspolaganju stoji više opcija načina izrade računa. Za svaku webshop narudžbu računi se mogu izrađivati ručno ili automatski.

Ručna izrada računa znači pretipkavanje podataka o kupcu, proizvodima i količinama te ispis (ili slanje) računa. Kod manjih web shop prometa ovo ne predstavlja problem jer se sve stže na vrijeme. Prednost ručne izrade je cijena implementacije ( ne treba sinkronizirati web shop platformu i program za fakturiranje).

Prednost automatske izrade računa je ušteda vremena i izrada računa s manje pogrešaka. Sustav blagajne je sinkroniziran s web shop platformom (spojen je na web shop iz kojeg vuče podatke o narudžbama i na temelju njih izrađuje račune). Ako želite automatsku izradu računa, kod odabira programskog rješenja za fakturiranje treba pripaziti na kompatibilnost (mogućnost povezivanja) s web shop platformom koju ćete koristiti.

 Ako se odlučite napopularnu WooCommerce platformu, sinkronizacija će biti povoljna uz sjajna domaća rješenja.  

Ako samostalno vodite i robno knjigovodstvo (skladište) web shopa, kod odabira programa pripazite da podržava i ovu funkcionalnost.

Synesis – najjednostavniji program na domaćem tržištu koji omogućuje fakturiranje, fiskalizaciju i vođenje robnog knjigovodstva trgovine. Moguće ga je povezati s WooCommerce platformom pa je izdavanje računa automatizirano, a sinkronizira se i stanje zaliha. Plaća se jednokratno, a licenca uključuje i naknadne nadogradnje zbog promjene zakona i propisa. Ima neka ograničenja pa je namjenjen manjim katalozima (do 5000 artikala bez varijacija)

eRačuni.com – on-line poslovni program koji se može sinkronizirati (povezati) s WooCommerce, Magento i Prestashop platformama. Osim fakturiranja i fiskalizacije omogućuje i vođenje robnog knjigovodstva te sinkronizaciju stanja zaliha s web shopom. Korištenje se plaća mjesečno, a za mogućnost povezivanja potrebno je odabrati premium paket pretplate. Ako ćete koristiti samo fakturiranje (ručnim upisivanjem računa) e-racuni.com imaju FREE paket pa su besplatni za jednog korisnika i osnovnu funkcionalnost izrade i fiskalizacije računa.

Solo.com.hr – jednostavna on-line aplikacija za izdavanje i fiskalizaciju računa koju je moguće povezati na WooCommerce webshop te tako automatizirati fakturiranje webshop narudžbi. Uz povoljnu mjesečnu pretplatu omogućuje izradu 300 računa i ponuda mjesečno. Trenutno nema robno knjigovodstvo.

Što račun mora sadržavati i koje vrste računa imamo?

Bez obzira što možda većinom prodajete na malo, ponekad ćete trebati kupcu izraditi nekadašnji “R1” račun.

U ovisnosti o tome da li račun izdajemo potrošaču ili drugom poreznom obvezniku (poduzetniku), razlikujemo dvije vrste računa:

 • pojednostavljeni račun
 • račun za porezne obveznike

Kako bi trgovac mogao ispostaviti pravilan račun, sustav naplate u webshopu treba omogućiti da se kupac deklarira kao “krajnji potrošač” ili kao “porezni obveznik” odnosno poduzetnik. To se obično postiže tako da se u obrascu narudžbe omoguće posebna polja za upis tvrtke i OIB-a.

Pojednostavljeni račun izdaje se svim potrošačima (kupcima u maloprodaji). Propisani elementi pojednostavljenog računa su:

 • Naziv, adresa i OIB izdavatelja računa, naziv poslovnice
 • Broj računa
 • Datum i vrijeme (sat i minuta) izdavanja računa
 • Mjesto izdavanja računa
 • Količina, naziv i jedinična cijena proizvoda
 • Ukupan iznos naknade i poreza razvrstanih po stopama PDV-a
 • Oznaka operatera
 • Opis načina plaćanja
 • JIR – jedinstveni identifikator računa
 • ZKI – zaštitni kod izdavatelja

Račun za porezne obveznike ispostavlja se svim profesionalnim kupcima (tvrtkama, obrtima, ustanovama…) Taj račun treba imati sljedeće elemente:

 • Naziv, adresa i OIB izdavatelja računa, naziv poslovnice
 • Naziv, adresa i OIB kupca
 • Broj računa
 • Datum i vrijeme (sat i minuta) izdavanja računa
 • Količina i naziv robe i usluga te jedinična cijena bez PDV-a
 • Datum isporuke (ako je različit od datuma izdavanja računa)
 • Datum primitka predujma u računu za predujam (ako je primjenjivo)
 • Popust ili rabat koji nisu uključeni u cijenu proizvoda
 • Stopa PDV-a za svaku stavku računa
 • Iznos PDV-a razvrstan po stopama
 • Zbroj iznosa naknade i PDV-a
 • Napomena o posebnom postupku oporezivanja (ako je primjenjivo)
 • Oznaka operatera
 • Opis načina plaćanja
 • JIR – jedinstveni identifikator računa
 • ZKI – zaštitni kod izdavatelja

Program blagajne treba omogućiti izdavanje obje vrste računa.

Pitanje: Mora li račun biti u papirnatom obliku ili ga mogu dostaviti putem emaila?

Račun može biti ispostavljen na papiru ili u elektroničkom obliku, ali mora sadržavati sve propisane elemente.

Porezni obveznik mora za isporučena dobra i obavljene usluge ispostaviti račun koji sadrži podatke iz članka 79. Zakona. Račun može biti ispostavljen na papiru ili u elektroničkom obliku.

Pravilnik o PDV-u, članak 157, stavak 1.

Pitanje: Mogu li cijene na računu biti izražene u stranoj valuti?

Uz iznos u kunama, na računu se mogu nalaziti i iznosi iskazani u drugim valutama. Važno je da je PDV obračunat po srednjem tečaju HNB-a koji vrijedi na dan izdavanja računa, te da je ukupan iznos i iznos PDV-a iskazan u kunama.

Iznosi na računima se iskazuju u kunama i uz to mogu biti iskazani u bilo kojoj valuti pod uvjetom da je iznos PDV-a koji treba platiti ili koji se usklađuje iskazan u kunama uz primjenu tečaja iz članka 36. stavka 2. Zakona. Ako se računi izdaju u drugim valutama pojedinačni iznosi u računu mogu biti iskazani u drugoj valuti s tim da ukupni iznos računa i iznos PDV-a koji treba platiti mora biti iskazan u kunama.

Pravilnik o PDV-u, članak 157, stavak 4.

Kad već govorimo o ovoj temi, korisno je znati da je osim na računu dopušteno i cijene u web shopu izražavati u stranoj valuti (uz kunu, naravno).

Uz obvezu iz stavka 1. i 3. ovoga članka (op.a mora biti jasna i nedvosmislena te izražena u “kn”), trgovac može maloprodajnu cijenu i cijenu za jedinicu mjere proizvoda i usluga istaknuti i u drugim valutama.

Ukoliko je cijena istaknuta i u drugoj valuti, za potrošača je mjerodavna cijena istaknuta u kunama.

Pravilnik o načinu isticanja maloprodajnih cijena, Članak 2, stavci 5. i 6.

Pitanje: Može li račun biti na stranom jeziku?

Prema službenom Mišljenju Porezne uprave, račun može biti dvojezičan. To znači da ne može biti samo na stranom jeziku, već treba imati i hrvatske opise elemenata računa.

Kad se izdaje račun za webshop narudžbu?

Bez obzira jesmo li u sustavu PDV- ili ne, račune izdajemo u skladu s Zakonom i Pravilnikom o PDV-u.

Prema navedenim dokumentima, račun se izdaje u vrijeme nastanka oporezivog događaja, a to je trenutak isporuke.

Oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju kada su dobra isporučena ili usluge obavljene.

Zakon o PDV-u, članak 30.

U praksi, račun izadajemo pri izlasku robe iz skladišta. Ovo vrijedi za sve načine plaćanja.

Pitanje: Trebam li izdati račun za predujam jer ću robu isporučiti tek za par dana?

Ne, ako će isporuka biti izvšena najkasnije do 20-tog dana sljedećeg mjeseca. Tako nam piše u Pravilniku o PDV-u te u službenom Mišljenju porezne uprave.

Porezni obveznik nije obvezan izdati račun za primljeni predujam ako je izdao račun za obavljenu isporuku dobara ili usluga do roka za podnošenje prijave PDV-a za razdoblje oporezivanja u kojem je primio predujam.

Pravilnik o PDV-u, članak 159. stavak 4.

Što se fiskalizira, a što ne?

Provođenje postupka fiskalizacije znači slanje podataka o računu u sustav Porezne uprave i ispis ovjerenog fiskaliziranog računa (računa koji sadrži JIR).

Fiskalizacija računa obavlja se putem sistema blagajne ili iz programa za fakturiranje u kojem mora biti instaliran FINA certifikat za fiskalizaciju.

Svi trgovci su dužni provoditi postupak fiskalizacije ako se plaćanje za isporučenu robu i usluge obavlja gotovinski (novčanicama i kovanicama i karticama)

Konkretno, kod webshop naplate, fiskaliziraju se:

 • računi plaćeni karticama,
 • računi za narudžbe plaćene pouzećem, ako je dostava izvršena od strane vaših zaposlenika vlastitim dostavnim vozilom

Ne fiskaliziraju se:

 • računi plaćeni putem uplata na transakcijski račun (internet bankarstvom ili općom uplatnicom),
 • naplata putem PayPal servisa,
 • naplata pouzećem kad ugovorena dostavna služba prikupljena pouzeća prosljeđuje na vaš IBAN

Kako izgleda porezni nadzor fiskalizacije

U Porezni nadzor fiskalizacije obično dolaze inspektora bez prethodne najave. Pokazuje službenu značku, a trgovac mu zaželi dobrodošlicu (ili pozeleni od muke).

Inspektor objašnjava zbog čega je došao te traži:

 • obustavu naplate na blagajni,
 • blagajnički obračun s trenutnim saldom kase,
 • Interni akt (Odluku o slijednosti računa),
 • Odluku o blagajničkom maksimumu te potvrdu o položenom pologu blagajne
 • prebrojavanje svih apoena novčanica i kovanica u blagajni

Kod nadzora web shopa, inspektor može postaviti pitanja o omogućenim načinima plaćanja te kako izgleda proces naplate.

Ako je sve u redu, dobivate zapisnik i srdačno se pozdravljate. Ako nije, sve znate.

Kakve su kazne zbog nepravilnosti?

Za malog poduzetnika – drakonske. Kazne iznose od 20.000 do 500.000 kn za tvrtku, plus 5.000 do 50.000 kn za direktora.

Popis nepravilnosti možete pronaći pri dnu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Za kraj

Poslovanje u domaćim uvjetima jedno je od najkompliciranijih na svijetu. Prilagoditi se moramo. Htjeli mi to ili ne.

Ipak, fiskalizacija sprječava nepoštenu konkurenciju jer nema više lažnog prijavljivanja prometa. Uz nju, svi barem donekle igramo po istim pravilima igre.

Zatražite ponudu za WooCommerce Start Paket

Ispunite ovih nekoliko podataka i Vaša ponuda stiže na email. Molimo, provjerite poštu i u folderu “Promocije”.

ITOM d.o.o. će Vaše podatke koristiti u svrhu povratnog kontakta i sastavljanja ponude proizvoda i usluga te ih nećemo dijeliti s trećim stranama.