• 7 ožujka, 2022

    Nije svaki kupac dobar fit za vaše poslovanje. I to je sasvim normalno. Zato je bolje svoje marketinške, prodajne i uslužne napore usmjeriti na kupce koji će od vas imati najviše koristi (...i vi od njih!).

    Cijeli članak